banner
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
χρόνος:Nov 16, 2021
Τα επικίνδυνα απόβλητα είναι μια πραγματικότητα στο χώρο εργασίας για κάθε οδοντιατρείο. Όπως συμβαίνει με κάθε άλλο τύπο γραφείου που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους, οι εργαζόμενοι στα οδοντιατρεία πρέπει να έχουν ένα σχέδιο για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων μορφών επικίνδυνων αποβλήτων που συναντούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι από λίγοι τύποι επικίνδυνων αποβλήτων που πρέπει να χειρίζονται σωστά οι οδοντίατροι και άλλοι που λειτουργούν στα οδοντιατρεία μπορεί συχνά να αποτελεί πηγή άγχους ή τουλάχιστον ταλαιπωρίας.

Έχοντας αυτό υπόψη, ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των κοινών τύπων επικίνδυνων αποβλήτων που μπορεί να συναντήσει ένας υπάλληλος του οδοντιατρείου, γιατί θεωρούνται επικίνδυνα και πώς να χειριστείτε και να απορρίψετε σωστά τα απόβλητα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

Επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, είναι κάθε μορφή αποβλήτων που έχει ιδιότητες που είναι επικίνδυνες ή θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Αυτά τα απόβλητα υλικά παράγονται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης. Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται μπορεί να είναι με τη μορφή υγρών, στερεών, αερίων και λάσπης.

ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ

Τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν ρυθμιστεί εδώ και καιρό λόγω των κινδύνων που ενέχουν τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Το 1976, ο νόμος περί διατήρησης και ανάκτησης πόρων, ή RCRA, εγκρίθηκε και δημιούργησε ένα πλαίσιο για τον τρόπο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Αυτά τα υλικά είχαν γίνει κορυφαία για πολλά ενδιαφερόμενα άτομα από τα μέσα του εικοστού αιώνα. Αυτό οφειλόταν στην αυξανόμενη παραγωγή στερεών αποβλήτων, στη μειωμένη ικανότητα διάθεσης, στο αυξανόμενο κόστος διάθεσης και στο γεγονός ότι το ευρύ κοινό ήταν σθεναρά αντίθετο στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για τη διάθεση των αποβλήτων.

Ακόμη και σήμερα, πολλές από αυτές τις ρυθμιστικές ανησυχίες παραμένουν για όσους παρακολουθούν προσεκτικά τα θέματα της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Εκεί μπαίνει το RCRA. Αυτό το πλαίσιο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πρόγραμμα που επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται με ασφάλεια από την «κούνια μέχρι τον τάφο», για να χρησιμοποιήσετε μια φράση EPA. Αυτό σημαίνει ότι τα απόβλητα ρυθμίζονται και διαχειρίζονται από τη στιγμή που δημιουργούνται, έως τη μεταφορά, την επεξεργασία, την αποθήκευση και μέχρι τη διάθεσή τους.

Εκτός από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς, τα επικίνδυνα απόβλητα συχνά ρυθμίζονται από τοπικούς και κρατικούς φορείς. Οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις πρέπει να γνωρίζουν όλους τους κανονισμούς που τις επηρεάζουν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν σε μια εγκατάσταση όπου παράγονται. Αυτοί οι παραγωγοί, όπως ορίζονται από την EPA, είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Τα οδοντιατρεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις δημιουργούν επικίνδυνα απόβλητα.

Το επόμενο βήμα από έναν παραγωγό απορριμμάτων είναι ένας μεταφορέας. Μεταφορείς είναι εκείνοι που μεταφέρουν το υλικό σε μια εγκατάσταση που είναι σε θέση να ανακυκλώσει, να επεξεργαστεί, να αποθηκεύσει ή να απορρίψει τα απόβλητα. Οι μεταφορείς επηρεάζονται τόσο από την EPA όσο και από τους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, καθώς ταξιδεύουν συχνά σε δημόσια δρομολόγια.

Τα επικίνδυνα απόβλητα καταλήγουν σε εγκαταστάσεις που θα χειρίζονται ή θα απορρίπτουν σωστά τα υλικά. Ενώ ορισμένα από τα απόβλητα θα υποστούν επεξεργασία και θα απορριφθούν είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε σε αποτεφρωτήρες, άλλες μορφές απορριμμάτων μπορούν να ανακυκλωθούν με ασφάλεια. Η ανακύκλωση αυτών των απορριμμάτων μπορεί να μειώσει τον χώρο που απαιτείται για την ασφαλή αποθήκευση πρώτων υλών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΑ

Αρκετοί τύποι επικίνδυνων αποβλήτων μπορούν να συναντηθούν συνήθως στα οδοντιατρεία. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται σωστά αυτά τα υλικά. Από αυτό δεν εξαρτάται μόνο η ασφάλειά τους, αλλά και η ασφάλεια των ασθενών και του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, δεν θεωρούνται επικίνδυνα όλα τα απόβλητα που παράγονται σε μια οδοντιατρική εγκατάσταση ή γραφείο. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα από τα απόβλητα που δημιουργούν αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι επικίνδυνα και μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως κάθε άλλη μορφή τυπικών οικιακών απορριμμάτων.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στο οδοντιατρείο πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να εντοπίζουν και να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για καταστάσεις στις οποίες έρχονται σε επαφή με υλικά που ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

Το οδοντικό αμάλγαμα είναι ίσως το είδος των απορριμμάτων που απασχολούν τους περισσότερους οδοντιάτρους αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κανονισμοί EPA απαιτούν πλέον τα περισσότερα οδοντιατρικά ιατρεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις να εγκαταστήσουν και να συντηρήσουν διαχωριστές αμαλγάματος που εμποδίζουν την είσοδο του υλικού στα συστήματα αποχέτευσης.

Το οδοντικό αμάλγαμα, μια ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε σφραγίσματα κοιλότητας, είναι ένα μείγμα μετάλλων. Αυτό το αμάλγαμα θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο επειδή περιέχει υδράργυρο, ένα στοιχείο που είναι μια γνωστή τοξίνη που μπορεί να βλάψει τόσο τους ανθρώπους που εκτίθενται σε αυτό όσο και το περιβάλλον.

Μόλις ένα ιατρείο εγκαταστήσει έναν διαχωριστή αμαλγάματος, πρέπει να διασφαλίσει ότι ο διαχωριστής ανακυκλώνεται όταν είναι γεμάτος. Πολλές πρακτικές συνεργάζονται με εταίρους διαχείρισης απορριμμάτων για να το επιτύχουν αυτό.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Άλλες κοινές μορφές αποβλήτων που θα συναντήσουν οι επαγγελματίες σε συχνή βάση περιλαμβάνουν τα απόβλητα ακτίνων Χ και τον μόλυβδο.

Ωστόσο, ο μόλυβδος δεν είναι το μόνο επικίνδυνο υλικό που σχετίζεται με τις ακτίνες Χ. Υπάρχουν επίσης χημικές ουσίες επεξεργασίας, όξινη χάραξη, απολυμαντικά, μονομερή, φιλμ ακτίνων Χ και ακόμη και ορισμένες κόλλες.

Πολλοί πάροχοι διαχείρισης απορριμμάτων μπορούν να προσφέρουν πολλές διαφορετικές λύσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων που σχετίζονται με ακτινογραφίες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΚΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αιχμηρά και ιατρικά απόβλητα εμφανίζονται καθημερινά στα οδοντιατρεία.

Τα αιχμηρά πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο που να είναι ανθεκτικό σε τρυπήματα και διαρροές και με ετικέτα για απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων. Θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο σε όσους θα τα χρησιμοποιούν, αλλά όχι σε χώρους του γραφείου με μεγάλη κίνηση.

Όσον αφορά τα ιατρικά απόβλητα, αυτά πρέπει επίσης να μπαίνουν σε δοχεία με κατάλληλη ετικέτα, τα οποία είναι και πάλι στεγανά από τρύπημα και διαρροή. Τα ιατρικά απόβλητα δεν μπορούν να πεταχτούν στα κανονικά σκουπίδια λόγω του κινδύνου εξάπλωσης μόλυνσης ή ασθένειας.

Αξιόπιστος προμηθευτής προστατευτικών προϊόντων μιας χρήσης
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ποιοτικά προστατευτικά προϊόντα μιας χρήσης που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας.

Αφήστε ένα μήνυμα

Αφήστε ένα μήνυμα
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σπίτι

Προϊόντα

skype

whatsapp